Mærker

De mærker, vi har valgt at importere og forhandle, er vort bud på udstyr hvor du får en masse kvalitet for pengene. Dette bakkes op af gode anmeldelser og anerkendelser fra fagpressen. Flere af dem er klassificeret som referencer og "bedste køb" i deres respektive kategorier. Vores lytte sanser er ikke ens men de anerkendende ord som gearet modtager undervejs, kommer fra en bred gruppe af fag anmeldere og ikke mindst tilfreds brugere.

Wow Factor er ikke baseret på udelukkende internet salg. Vores mere eksotiske udstyr kan dog betales efter aftale via vores onlinebutik - men typisk efter en forudgående dialog og gerne en demonstration. For os er det vigtigt, at det udstyr du investerer i er det rigtige og matcher dit eksisterende udstyr og det rum du lytter i. En del af vort sortiment består af håndbygget udstyr, som typisk er bestillings opgaver - og vi har de fleste enheder på demo. En ekstra specialitet hos os er akustik. Vi har et lige så højt fokus på akustik som vi har på vores brands. Husk, at dyrt udstyr ikke nødvendigvis er vejen til Nirvana.

Velkommen til Wow Factor

Med venlig hilsen

Maricel Ma-asin

Brands

The brands we have chosen to import and resell has a wide reputation for very high quality versus money. This is backed by good reviews and accolades from the trade press. Several of the brands have models classified as references and "best buys" in their respective categories. Our sense of listening are not alike. But the words that the gear receives along the way come from a broad group of trade reviewers and not least satisfied users.

Wow Factor is not based solely on internet sales. However, our more exotic equipment can be paid for by appointment via our online store - but typically after a prior dialogue and preferably a demonstration. For us, it is important that the equipment you invest in is the right one and matches your other equipment and your living room. Part of our range consists of hand-built equipment, which are typically builded to order - and we have most units on demo. An extra specialty with us is acoustics. We equal acoustics on the same level as our brands. Remember that expensive equipment is not necessarily the way to Nirvana.

Welcome at Wow Factor

Kind regards

Maricel Ma-asin

Klik logo for info / Click logo for info

Logo.jpg
mhdtlogo.png
magnepan logo.png
clef logo.png
MHDT Labaratory
Topping logo.jpg
logo-white-1.png
EMS logo.jpg
The wand logo.png
logo.jpg
roon-logotype-white.png
ATC logo.png